تبلیغات
دیگه دیگه ... - ...اتوبوس....

...اتوبوس....

رفتم سوار اتوبوس شدم .یکم استرس داشتم چون نمی دونستم کدوم ایستگاه باید پیاده بشم ولی همین که یک خانوم رو تو اتوبوس دیدم  خوش حال شدم و رفتم کنارش نشستم و باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که کدوم ایستگاه باید پیاده بشم ؟؟؟اونم گفت من بهت میگم کجا پیاده بشی .
یک و دو و سه و چهارمین استگاه بود که تلفن اون خانم زنگ زد و بعد از سلام و احوال پرسی خانومه شروع به گریه کردن کرد و حسابی تو حال و هوای خودش رفت .منم مونده بودم بهش چی بگم ....وهمون ایستگاه با گریه و ناراحتی از اتوبوس خارج شد .

ومن ::

و من بعد از چند ثانیه

....
دیگه گفتم ولش کن رفتم جلو و از راننده اتوبوس پرسیدم ببخشید کدوم ایستگاه باید پیاده بشم؟؟؟
راننده هم یه نگاه به من کرد و یه نگاه به جلوش و گفت : باید یه اتوبوس دیگه سوار میشدید.

ومن
 
   

آخه خانوم محترم وقتی بلد نیستی چرا میگی میدونم....... اصلا من دیگه از کسی آدرس نمی پرسم[ دوشنبه 30 تیر 1393 ] [ 10:10 ب.ظ ] [ سما ] [ نظرات() ]